Nástroje pre uľahčenie prístupu

searchTEL: +421 940 797 008 E-MAIL: sikovni@zahradnici.sk

morusa-ciernoploda.jpg

Škvrnitosť listov moruše je bežným problémom, ktorý môže postihnúť túto krásnu rastlinu. Ide o súbor ochorení spôsobený rôznymi druhmi húb ako je napríklad huba Septoria moricola, ktorá spôsobuje práve tieto hnedé škvrny, a však neznižuje úrodu plodov. V nasledujúcom článku sa pozrieme na príčiny, prevenciu a liečbu škvrnitosti listov moruše.

 

Príčiny škvrnitosti listov moruše: 

Hubové infekcie: Rôzne druhy húb, vrátane druhov zo skupiny Cercospora moricola, Phomopsis a Septoria, môžu spôsobiť škvrnitosť listov moruše. Tieto huby sa množia a šíria za vlhkých, daždivých a teplých podmienok. Kedže sa nejedná o nebezpečnú chorobu nemajú výrazny vlyv na úrodnosť plodov a celkový rast stromu.

Nesprávna starostlivosť: Nedostatok dostatočnej starostlivosti o rastlinu, napríklad nesprávne zalievanie, nedostatok živín alebo nadmerné hnojenie, môže oslabiť imunitný systém moruše a urobiť ju náchylnou na infekcie.

Znečistenie vzduchu: Vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu môžu oslabiť listy moruše a vytvoriť podmienky pre šírenie húb.

 

Prevencia: 

Správna starostlivosť: Zabezpečte rastline dostatok slnečného svetla, správne zalievanie a primerané hnojenie. Zabráňte nadmernému zavlažovaniu, aby ste predišli nadmernému vlhkému prostrediu, v ktorom sa huby ľahšie šíria.

Nevhodné stanovisko: Moruše by mali byť vysadené na mieste kde dostanú minimálne 6 až 8 hodín slnečného svetla denne. Moruša uprednostňuje dobre priepustné pôdy s neutrálnym pH. Zabezpečte dobrú drenáž, aby sa zabránilo zadržiavaniu vody pri koreňoch rastliny.

Vzduch a znečistenie: Vyhnite sa miestam so silným znečistením vzduchu, pretože to môže negatívne ovplyvniť zdravie rastlín.

 

Liečba: 

Odstránenie postihnutých listov: Ak zistíte škvrnitosť listov, odstráňte postihnuté listy a zničte ich. To môže obmedziť šírenie infekcie.

Fungicídy: V prípade vážnejších infekcií môžu byť potrebné fungicídy. Vyžaduje si to však dôkladné štúdium a správne použitie, aby sa minimalizovalo riziko pre rastlinu a životné prostredie. Použiť možno prípravky Cabrio Top. Champion 50 WG, Kocide 2000.

Podpora imunity rastliny: Posilňujte imunitný systém moruše vhodným hnojením a starostlivosťou, aby bola schopná odolávať infekciám.

 

Záver:

Škvrnitosť listov moruše je problém, s ktorým sa môžu záhradníci bežne stretávať. Správnou starostlivosťou o rastliny, dodržiavaním preventívnych opatrení a primeranou liečbou sa však dá tento problém riadiť a minimalizovať jeho vplyv na zdravie a vzhľad vašich morušových rastlín.

Pin It