Nástroje pre uľahčenie prístupu

searchTEL: +421 940 797 008 E-MAIL: sikovni@zahradnici.sk

image of a Pruning apple tree in marchJarné vysádzanie ovocných stromov je za rohom a my mámé pre Vás pár tipov ako dosiahnúť, aby sa vysadené stromy nielen ujali, ale aj správne rástli. Okrem kvality materiálu je kľúčová aj samotná výsadba a rez, avšak netreba zabúdať ani na ostré a čisté náradie.

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri životné obdobia ovocných stromov. Prvé obdobie sa nazýva obdobie mladosti, alebo neplodnosti. Druhou významnou životnou etapou je obdobie plodnosti, ktoré po rokoch prechádza do tretej fázy, fázy starnutia.

 

Ako správne formovať mladé ovocné stromčeky po vysadení?

Cieľom rezu v prvej fáze života stromčeka je definovať vhodnými technikamirez-prvy-rok.jpg pekný tvar koruny a tiež kostrových vetiev. Technikou tzv. výchovného rezu zabezpečíme zmenu pomeru medzi nadzemnou a podzemnou časťou v prospech podzemnej. Ovocný strom tak bude mať priestor na dobré zakorenenie a koruna ho nebude zbytočne vysiľovať. Výchovný rez sa vykonáva v období vegetačného kľudu (v predjarí).

Ako na to:

Ponecháme hlavný terminál a štyri základné bočné výhony, ktoré skrátime na 4 až 6 pukov, pričom rez vykonáme nad pukom smerujúcim von z koruny. Terminál zrežeme tak, aby presahoval bočné výhony.                                                                                             

 

 

 

rez druhy rokRez ovocných stromov v druhom roku po vysadení

Po hlbokom reze v prvom roku dochádza k nárastu silných a dlhých výhonov. Rez teda začneme odstránením konkurenčných výhonkov terminálu a kostrových vetiev. Ďalšiu kostrovú vetvu nepridávame, pretože by mohla príliš zahustiť korunu. Výnimku môžeme urobiť,ak potrebujeme nahradiť slabo sa vyvíjajúcu alebo poškodenú vetvu.
Ďalej odstránime výhony smerujúce nevhodne do vnútra koruny, kostrové vetvy potom skrátime podľa sily približne o tretinu až polovicu na vonkajší puk. Mali by ostať v jednej rovine pod terminálom. Mierne skrátime aj ďalšie rady nových vetiev vyrastajúcich z dvojročného dreva tak, aby kostrové vetvy neprerastali a boli im podriadené, čím dosiahneme určitú hierarchiu.

 

 


Rez ovocných stromov v treťom roku po vysadenírez treti rok

Tu opäť postupujeme rovnako ako v druhom roku s tým rozdielom, že nerežeme však až tak hlboko. Kostrové vetvy a terminál skrátime približne o jednu tretinu a súčasne môžeme pristúpiť k založeniu druhého poschodia koruny. Nad najvyššie položenou vetvou prvého poschodia ponecháme ďalšie 2 až 3 silné výhony, najlepšie sú tie, ktoré smerujú do priestoru medzi kostrovými vetvami prvého poschodia. Tieto výhonky zrežeme približne na úrovni rezu kostrových vetiev z druhého roku. Vetvy druhého poschodia by mali mať o niečo väčší uhol odklonu, nebude sa tak potláčať vývoj prvého poschodia.

Pokiaľ strom nie je dostatočne silný, so založením druhého poschodia radšej počkáme na ďalší rok.

 

 

Rez ovocných stromov v ďalších rokoch

V ďalších rokoch vykonávame už iba udržiavací rez, pri ktorom odstránime prebytočné, slabé a poškodené vetvy. Podľa potreby môžeme skrátiť kostrové konáre, terminál aj konáre rastúce dovnútra koruny, čím zabezpečíme správne podmienky pre rodivosť, rast a kvalitu úrody.

Najobľúbenejšie odrody ovocných stromov:

Jabloň GOLDEN DELICIOUS

Hruška WILLIAMS

Čerešňa LAPINS

Višňa KELLERIS

Slivka TOPTASTE

Ringlota ULENA

Marhuľa  EARLY ORANGE

Broskyňa REDHAVEN

 

Pin It